REMS FERRIES TUBING

O nas image
Jesteśmy firmą stworzoną do wspierania działalności dużych Stoczni oraz firm specjalizujących się w produkcji i wykonawstwie wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych poprzez:
• świadczenie kompleksowej usługi podwykonawczej w zakresie wykonywania konstrukcji lub ich części
• zapewnienie zespołu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w zawodach: spawacz, monter, szlifierka, kowal, elektryk, operator transportu poziomego i pionowego,
• uzupełnianie zasobów kadrowych i sprzętowych firm w okresach zwiększonego zapotrzebowania.
Gwarantujemy wysoką jakość usług, która bazuje na 25-letnim doświadczeniu pracowników Spółki, którzy brali udział w prawie większości budowy jednostek pływających w Polsce i na świecie.
______________________________________________________________________________
We are a company created to support the activities of large Shipyards and companies specializing in the production and execution of large-size, welded steel structures, through:
• provision of a comprehensive subcontracting service in the field of construction of structures or their parts
• providing a team of qualified and experienced employees in the following professions: welder, fitter, grinder, blacksmith, electrician, horizontal and vertical transport operator,
• replenishing the staff and equipment resources of companies in the periods of its increased demand.
We guarantee high-quality services, which is based on 25 years of experience of the Company's staff who have participated in almost most of the construction of vessels in Poland and in the world.

  • Dubai - Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie